ติดต่อเรา
BT-PON

หมายเลขโทรศัพท์ : +086 17710557797

WhatsApp : +8617710557797

สายการผลิต

Shenzhen Baitong Putian Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Shenzhen Baitong Putian Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

Shenzhen Baitong Putian Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2